Q&A Coöperatiekring Achterhoek-Twente

1. Wat is de Coöperatiekring?

De Coöperatiekring is een netwerk van betrokken particulieren met een warm hart voor het thema kansengelijkheid bij kinderen en jongeren. Iedere deelnemer doneert minimaal € 1.000,- per jaar aan de kring en de groep bepaalt gezamenlijk welke concrete projecten per jaar gefinancierd worden.

2. Op welke thema richt de Coöperatiekring zich?

De missie van de Coöperatiekring is: ‘Het bevorderen van gelijke kansen van jongeren van 0 tot 27 jaar in de Achterhoek en Twente door het financieel ondersteunen van initiatieven hiertoe’. Op basis hiervan worden elk jaar één of meerdere projecten door de deelnemers van de Coöperatiekring gekozen die worden gesponsord.

3. Op welke projecten richt de Coöperatiekring zich?

In principe kunnen allerlei soorten projecten die aansluiten op de missie van de Coöperatiekring een aanvraag indienen. Ieder jaar zal er weer een nieuw project door de deelnemers gekozen worden. U kunt hierbij denken aan taallessen voor kinderen met een taalachterstand of het faciliteren van internet en computers voor kinderen van wie de ouders dit niet zelf kunnen bekostigen.

4. Wat krijg ik ervoor terug als ik deelneem?

Door deel te nemen aan de Coöperatiekring draagt u allereerst bij aan gelijke kansen voor alle kinderen in de Achterhoek en Twente. Dit doe je samen met gelijkgestemden die dit thema ook omarmen. Je wordt dus onderdeel van een netwerk van betrokken mensen uit de regio. Verder krijgt u een directe terugkoppeling over de bestemming van uw gift, waardoor u duidelijk weet welk verschil u met uw donatie maakt.

5. Uit hoeveel leden bestaat de Coöperatiekring?

De Coöperatiekring bestaat uit minimaal 20 deelnemers. Er is geen absoluut vooraf bepaald maximum aantal deelnemers. Wanneer de Coöperatiekring teveel deelnemers krijgt, kan besloten worden om de groep op te splitsen en een nieuwe Coöperatiekring op te richten.

6. Waarom kun je vanaf een bedrag van € 1.000,- meedoen?

Iedereen mag meedoen door een donatie te storten op het rekeningnummer van de stichting. Het kringconcept werkt alleen als de groep niet te groot wordt, zodat de leden elkaar persoonlijk leren kennen en iets met elkaar op kunnen bouwen. We hebben daarom een minimuminleg vastgesteld, zodat we zeker weten dat deelnemers gecommitteerd zijn en de groep niet te groot wordt.

Als u wel wilt schenken, maar u wilt geen deelnemer zijn of u wilt liever anoniem blijven, respecteren wij dat uiteraard ook. Als u bedragen kleiner dan € 1.000,- overmaakt, is dat welkom maar bent u automatisch geen deelnemer, omdat de ondergrens € 1.000,- is. U kunt in alle bovenstaande gevallen uw bijdrage overmaken op rekening NL80 RABO 0369 6787 10 ten name van Stichting Coöperatiekring Achterhoek-Twente.

7. Hoe vaak komt de Coöperatiekring samen?

Het uitgangspunt is dat de Coöperatiekring minimaal twee keer per jaar samenkomt. Tijdens een eerste bijeenkomst presenteren de goede doelen zichzelf en de projecten die zij via de Coöperatiekring hopen te financieren. In een tweede bijeenkomst geven de goede doelen terugkoppeling over de resultaten en impact van de projecten die gefinancierd zijn door de kring.

8. Wie bepaalt waar mijn bijdrage naartoe gaat?

Door deelname aan de Coöperatiekring draag je bij aan projecten op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs. Binnen dit thema worden een aantal goede doelen voorgesteld die concrete projecten presenteren. Op deze projecten wordt gestemd door de deelnemers van de kring. Iedere deelnemer krijgt één stem, onafhankelijk van de hoogte van de inleg van deze deelnemer. Door stemming bepalen de leden gezamenlijk welk project/projecten donaties krijgen en wat de hoogte van de donatie is.

9. Hoe weet ik dat mijn bijdrage goed terecht komt?

Eens per jaar wordt een aantal goede doelen uitgenodigd om zich te presenteren aan de kring. Uitgangspunt hierbij is dat deze goede doelen een ANBI-status hebben. Indien dit niet het geval is, zal er onderzoek plaatsvinden voordat het goede doel zich presenteert. Aan het geselecteerde doel wordt bovendien gevraagd om verantwoording af te leggen aan de Coöperatiekring over de bestemming van de gift.

10.Krijgt het bestuur een vergoeding voor het besturen van de Coöperatiekring?

Nee.

11. Hoe blijf ik op de hoogte van de Coöperatiekring?

Voor aanmelding blijft u op de hoogte van de Coöperatiekring via de website www.cooperatiekring.nl/achterhoek-twente. Na aanmelding houdt het bestuur van de Coöperatiekring u op de hoogte van ontwikkelingen en geplande bijeenkomsten.

12. Waar kan ik meer informatie vinden over de Coöperatiekring?

Via de website www.cooperatiekring.nl/achterhoek-twente.

Vragen over de doelgroep

13. Wie kan deelnemen aan de Coöperatiekring?

Iedereen mag deelnemen aan de Coöperatiekring met een bijdrage vanaf € 1.000,- per jaar. Dit kunnen zowel leden, niet-leden, klanten als niet-klanten van de Rabobank zijn. Deelnemers kunnen bovendien zowel particulieren als organisaties zijn.

Als u wel wilt schenken, maar u wilt geen deelnemer zijn of u wilt liever anoniem blijven, respecteren wij dat uiteraard ook. Als u bedragen kleiner dan € 1.000,- overmaakt, is dat welkom maar bent u automatisch geen deelnemer, omdat de ondergrens € 1.000,- is. U kunt in alle bovenstaande gevallen uw bijdrage overmaken op rekening NL80 RABO 0369 6787 10 ten name van Stichting Coöperatiekring Achterhoek-Twente.

14. Moet je klant zijn van Rabobank om deel te nemen aan de Coöperatiekring?

Nee, je hoeft geen klant te zijn bij Rabobank. De Coöperatiekring is een onafhankelijke stichting.

15. Kan ik ook zakelijk bijdragen aan de Coöperatiekring?

De Coöperatiekring bestaat uit betrokken particulieren met een hart voor de regio en voor het thema. Particulieren kunnen zowel privé als zakelijk bijdragen en doneren.

16. Is de Coöperatiekring alleen voor mensen uit onze eigen regio?

De Coöperatiekring is bedoeld voor iedereen die economisch en/of sociaal verbonden is in onze regio.

Vragen over deelname

17. Hoe kan ik deelnemen aan de Coöperatiekring?

Door u aan te melden op de site www.cooperatiekring.nl/achterhoek-twente of door je accountmanager te informeren dat u graag meedoet. Via de website kunt u ook eerst informatie inwinnen en een persoonlijk gesprek aanvragen met één van de bestuursleden over deelname aan de kring.

18. Wat moet ik minimaal inleggen als deelnemer

De minimale inleg per deelnemer is € 1.000,- per jaar.

19. Is er een maximale inleg voor deelnemers?

Nee, er is geen maximaal bedrag.

20. Is mijn stem meer waard als ik meer inleg?

Nee, alle deelnemers krijgen één stem tijdens de bijeenkomst waar besloten wordt welke projecten er gekozen worden.

21. Wat is de duur van deelname (één jaar of meer)?

De minimale duur is één jaar. Langer is uiteraard mogelijk en dit zal in de praktijk ook dikwijls aan de orde zijn. Ieder jaar opnieuw kan een deelnemer zelf bepalen of deelname met een jaar verlengd wordt of niet.

22. Is de donatie fiscaal aftrekbaar?

De Coöperatiekring heeft een ANBI-status, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. U kunt bij uw aanmelding in overleg met het bestuur bepalen of u kiest voor een losse gift of deelneemt voor een periode van drie of vijf jaar.

23. Hoeveel tijd kost het me om deel te nemen aan de Coöperatiekring?

Deelname aan de Coöperatiekring kost zoveel tijd als uzelf wilt. Sommige deelnemers zoeken juist actieve betrokkenheid, anderen zijn meer op de achtergrond betrokken als donateur. De Coöperatiekring komt in ieder geval twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen, te netwerken, het doel/de projecten te bepalen en om terugkoppeling te ontvangen hierover. Deelname aan deze vergaderingen is vrijwillig. Uiteraard kunnen deelnemers besluiten om naast een financiële bijdrage ook tijd te investeren in het gekozen project door het doen van vrijwilligerswerk.

24. Is mijn privacy gewaarborgd als ik deelnemer word van de Coöperatiekring

Ja, uw privacy is gewaarborgd. Uw naam zal niet zonder uw expliciete toestemming vermeld worden op de website of in het jaarverslag. Indien u hierover aanvullende vragen hebt, denken we graag met u mee.

Vragen over de rol van Rabobank

25. Waarom is de Coöperatiekring opgericht?

Als coöperatieve bank past het bij ons DNA om klanten te faciliteren bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Kansengelijkheid is een speerpunt van de maatschappelijke agenda van Rabobank. De kring is opgericht vanuit het idee samen met klanten, leden en betrokken burgers bij te dragen aan een regio waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen.

26.Wat is de relatie van de Coöperatiekring met Rabobank?

Rabobank is initiatiefnemer van de Coöperatiekring, maar er is geen formele relatie tussen Rabobank en de Coöperatiekring. De Coöperatiekring is namelijk een onafhankelijke ANBI-stichting met een eigen bestuur.

27 Wat is de rol van Rabobank?

Rabobank heeft een faciliterende rol. Denk hierbij aan het uitnodigen van klanten om deel te nemen, het bij elkaar brengen van mensen, het openstellen van haar netwerk en het ter beschikking stellen van ruimtes voor bijeenkomsten van de Coöperatiekring.

28.Verdient Rabobank hier geld mee?

Nee