Samen schoolgaande kinderen een kansrijke toekomst bieden

Een financiële bijdrage voor vier prachtige projecten die ervoor zorgen dat schoolgaande kinderen in de regio een kansrijke toekomst tegemoet gaan. Dat is de veelbelovende oogst van de allereerste bijeenkomst van Coöperatiekring Noord-Holland Noord, op dinsdag 9 mei in het Rabobankkantoor in Wognum. De vier gepresenteerde projecten zorgden bij de aanwezigen voor veel enthousiasme, ontroering én overtuiging. ‘We geloven nog sterker dat we met elkaar het verschil kunnen maken,’ aldus één van de deelnemers. Coöperatiekring Noord-Holland Noord bestaat uit betrokken bewoners uit de regio en wordt ondersteund door Rabobank.

Ieder kind verdient een kans om zich optimaal te ontwikkelen, ongeacht zijn achtergrond, thuissituatie en financiën. Dat is de gedachte achter de eind vorig jaar opgerichte Coöperatiekring Noord-Holland Noord. De vier projecten die tijdens de bijeenkomst werden gepresenteerd, sluiten naadloos bij deze gedachte aan. De projecten leveren stuk voor stuk een bijzondere bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in de regio.

Jongeren zelfvertrouwen geven

Zo voorziet het Schooltasproject van Puur voor Kids 100 brugklassers die in armoede opgroeien van een rugtas gevuld met schoolspullen, zodat zij een goede start kunnen maken. Het project ontvangt van de geefkring een bijdrage van 5.000 euro. Taalweek voor Jongeren in Den Helder geeft in totaal 12 jongeren die woonachtig zijn in het plaatselijke asielzoekerscentrum een ware boost op gebied van taalontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Taalweek zorgt voor zelfvertrouwen, geeft de ruimte om fouten te mogen maken en om elkaar te helpen. Niet alleen op gebied van taal, maar ook als het gaat om samenleven. Coöperatiekring Noord-Holland Noord ondersteunt dit initiatief met 5000 euro.

Elkaar zien, elkaar waarderen

Jongeren (van 12 tot 16 jaar) bewegen sociale vaardigheden op te doen, door naar elkaar te kijken, de schoonheid en waardigheid in elkaar te zien en kunstvormen gebruiken om dit uit te drukken. Dat is de creatieve kracht van het ‘museum in a box’-project van School of Humanity. Met een bijdrage van 15.000 euro gaat de organisatie drie boxen ontwikkelen met diverse instrumenten en werkvormen die jongeren sociaalvaardiger maken. Ook wordt een train-de-trainer-programma ontwikkeld om de boxen op middelbare scholen in de regio te kunnen gebruiken.

Coöperatiekring presenteert vier projecten tijdens eerste bijeenkomst

Taal als verbindende factor

Het project Samenvoorlezen van Stichting Vrijwilligerspunt Westfriesland kan dankzij een bijdrage van 15.000 euro nog meer kinderen voorlezen en nog meer materialen ontwikkelen op het gebied van taal- en leesondersteuning. Binnen het project worden vrijwilligers verbonden aan gezinnen waar zij thuis voorlezen. De ouders worden hierbij betrokken en gestimuleerd mee te doen, zodat de hele omgeving ‘taliger’ wordt. Er ontstaan vaak nauwe banden en zelfs vriendschappen. Want voorlezen is interactie, vragen stellen, fantasie prikkelen en dus contacten leggen.

Een prachtige reis

De Coöperatiekring Noord-Holland Noord, een onafhankelijke stichting, gevormd en gefaciliteerd vanuit Rabobank, maakt schenken aan een goed doel effectiever en aantrekkelijker. De deelnemers aan de kring dragen een steentje bij met hun vermogen, kennis en netwerk. Ze kiezen het project dat ze willen ondersteunen en worden betrokken bij de impact van hun donatie. De allereerste zoektocht naar goede doelen bleek voor Coöperatiekring Noord Holland Noord ‘een prachtige reis’. Op basis van een aantal criteria en goed overleg kwam het bestuur tot de selectie van de vier genoemde projecten.

Alle kinderen verdienen een kans

Tijdens de deelnemersbijeenkomst bleek het voor de aanwezige deelnemers onmogelijk om een keuze te maken tussen deze projecten. Vandaar dat werd besloten alle vier de projecten te ondersteunen met een financiële bijdrage. ‘De vier projecten verschillen van elkaar en versterken elkaar,’ stelt een bestuurslid. ‘Door alle projecten te ondersteunen kunnen we ons samen op een brede manier inzetten voor de kansengelijkheid van alle kinderen in de regio Noord-Holland Noord. Daar doen we het met elkaar voor.’