Deelnemersbijeenkomst woensdag 5 juni 2024

Woensdagavond 5 juni was er een geslaagde en inspirerende deelnemersbijeenkomst. Letterlijk tussen de koeien hebben wij onze deelnemers bijgepraat over de voortgang van de lopende projecten, de toekomstige projecten en overige zaken rondom de Coöperatiekring Fryslân.

Ellen de Bruin over kansenongelijkheid

Gastspreker Ellen de Bruin deelde haar visie over kansenongelijkheid. Met de vraag ‘kan een dubbeltje een kwartje worden’ opende zij haar presentatie over kansenongelijkheid. Zij heeft de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken meegenomen over dit thema.

Pitch De Lions Heerenveen 2.0

De Lions Heerenveen hebben de deelnemers geïnformeerd d.m.v. een pitch voor hun nieuwe project. De officiële pitchavond voor nieuwe projecten is later dit jaar gepland. Gezien de datum en de relatief kleine omvang van de te organiseren kinderdag op 14 juli heeft het bestuur ervoor gekozen om de Lions Heerenveen tijdens deze avond te laten pitchen. De Lions is een enthousiaste groep mensen die zich inzetten voor mensen die het minder goed hebben door middel van het organiseren van waardevolle activiteiten. Op 14 juli organiseren zij een volledig verzorgde sportieve middag voor jongeren in de leeftijdscategorie 12 t/m 16 jaar. In het najaar van 2024 organiseren zij dit voor de jongeren in de leeftijdscategorie van de basisschool. Na een succesvolle pitch hebben zij een éénmalige bijdrage van € 5.000 ontvangen van de Coöperatiekring Fryslân.

Deelnemersbijeenkomst najaar 2024

De volgende deelnemersbijeenkomst is gepland op woensdagavond 9 oktober. In september ontvangen onze deelnemers een uitnodiging voor deze avond.

Afsluiting

De deelnemersbijeenkomst is afgesloten met een bedrijfsrondleiding en een hapje en een drankje in de boerderijwinkel van De Wâldpleats in Burgum.