Vrijwillige Meesters helpen graag zo veel mogelijk leerlingen

Als de opvoeding en het onderwijs van onze kinderen zo belangrijk is, waarom laten we het dan over aan één overwerkte juf of meester? Op die vraag had Marjolijn Grijns geen goed antwoord meer. Samen met gelijkgestemden richtte ze de stichting ‘Iedereen een Meester’ op. Die zorgt ervoor dat kinderen met een onderwijsachterstand in de klas extra ondersteuning krijgen van vrijwilligers, de Meesters.

Leerkrachten hebben door het lerarentekort en de invoering van passend onderwijs steeds minder tijd beschikbaar per leerling. Terwijl dat zeker op scholen met veel leerlingen met een onderwijsachterstand onmisbaar is. Daar is juist meer tijd per leerling nodig. Net als onderwijs van hoge kwaliteit om een goede start in het leven te maken.

Kunnen en willen

De omvang van dat probleem drong bij Marjolijn Grijns goed door in coronatijd. ‘Toen werd duidelijk hoe groot het lerarentekort was. En ook dat het niet meer op de normale manier verholpen kon worden.’ Grijns, afgestudeerd in Bestuurskunde en sociale innovatie, weet dat als de ouderwetse manier niet meer lukt er iets anders nodig is. De leidinggevende bij de Rijksoverheid keek om zich heen en zag zoveel mensen die iets kunnen en willen toevoegen aan deze doelgroep. Waarom doen we dat niet?, was de logische vraag.

Vrijwillige ‘Meester’:
“Door de leesondersteuning die ik geef in groep 3 en 4 merk ik dat de kinderen merkbaar vooruitgaan. Dat voelt zo zinvol.”

Extra handjes in de klas

Ze verzamelde een groepje gelijkgestemden en ging in haar woonplaats Den Haag aan de slag. Gewoon door te vragen aan schooldirecteuren waarmee zij geholpen zijn. ‘Handjes in de klas, was vaak het antwoord. Om te helpen met leren lezen en schrijven. En om kleuters aan te kleden. Maar ook bij het opzetten van een bibliotheek of schooltuintjes.’

Inmiddels zijn we achttien maanden verder, en zijn er bijna vijftig vrijwilligers actief op Haagse scholen. Zij bereiken meer dan duizend leerlingen. Vrijwilligers zijn gemiddeld bijna één volledige schooldag per week actief. De meesten zijn extra handjes in de klas, maar steeds meer mensen helpen ook als conciërge, speltherapeut of gastdocent.

Vrijwillige ‘Meester’:
“De grootste voldoening krijg ik bij de reactie van een kind als iets wat eerst niet lukte opeens wel lukt, dat enthousiasme is heerlijk.”

Meer Meesters gezocht

De kinderen, zo blijkt uit de tussenrapportage van de stichting, hebben er baat bij. Ze gaan zichtbaar vooruit in taal en rekenen. Dat bereiken de vrijwilligers niet alleen door te helpen in de les maar ook door kinderen te motiveren en te stimuleren. ‘Een jongen uit Amerika bijvoorbeeld was niet geïnteresseerd in Nederlands leren. Maar hij had wel een fascinatie voor medische apparatuur. Toen hebben we geregeld dat hij voor zijn stage mee kon lopen in het ziekenhuis. Daar vond hij zijn drive en nu gaat zijn Nederlands met sprongen vooruit. Voor een leerkracht is dit soort maatwerk niet te doen. Maar voor ons, met ons grote netwerk, wel.’

Adjunct-directeur basisschool:
“De ‘Meesters’ doen dingen waar anders geen tijd voor is maar die wel nodig zijn.”

Iedereen een meester

Verder uitbreiden

Ook de scholen zijn blij met de inzet van de zelfstandig werkende en goede vrijwilligers. Ze vinden het een grote plus dat ze geen tot weinig begeleidingstijd kwijt zijn aan de ‘Meesters’. Dat succes zorgt ook voor een grotere vraag naar ‘Meesters’. Bovendien wil de stichting graag uitbreiden naar andere regio’s en middelbare scholen zoals het vmbo. Want ook daar is de druk op de leerkrachten groot en kunnen de leerlingen extra aandacht goed gebruiken.

Om in deze vraag te kunnen voorzien heeft de stichting veel meer vrijwilligers nodig en ook vrijwilligers in andere regio´s. De gift van de Coöperatiekring maakt het mogelijk om deze vrijwilligers te werven, op te leiden, te ondersteunen en te koppelen aan de juiste scholen. Grijns: ´En dat regelen we het liefst allemaal zo snel mogelijk. Want de scholen en de kinderen kunnen de Meesters echt heel goed gebruiken.”

Schooldirecteur basisschool:
“De vrijwillige ‘Meester’ past perfect bij ons; een echte doener. En ze breidt nu zelfs uit in uren om te helpen in groep 3!”

Streamer:
‘Maatwerk is voor een leerkracht niet te doen. Maar voor ons, met ons grote netwerk, wel.