Inspirerende pitches projectindieners

Op 13 september 2023 kwamen de deelnemers bij elkaar om naar de inspirerende pitches van de projectindieners te luisteren. Twee mooie projecten met mooie verhalen en resultaten.

Na de deelnemersbijeenkomst is er gestemd en unaniem gekozen om beide projecten financieel te steunen. De projecten zijn afkomstig van School’s Cool en Baljée Weekendschool Leeuwarden.

School’s Cool

School’s Cool Friesland draagt al sinds 2015 actief bij aan het bevorderen van gelijke kansen om zich optimaal te ontwikkelen voor alle kinderen in Friesland. Om een verschil te maken, kansengelijkheid te vergroten en zoveel mogelijk kinderen te ondersteunen bijeen succesvolle en gelukkige (school) carrière, biedt School’s Cool 1 op 1 begeleiding aan bij leerlingen thuis gedurende jaar/anderhalf jaar. Kansengelijkheid in het leven van elk kind, nu én in de toekomst. De basis wordt bevorderd door drie verschillende kernwaarden die centraal staan: schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en ouderbetrokkenheid.

Met deze aanvraag streeft School’s Cool naar een totaal van10 nieuwe koppelingen tussen kind en mentor in verschillende gemeenten in Friesland. Een mentoraat duurt gemiddeld een jaar tot anderhalf jaar en kost € 1.500,-. Voor de realisatie van 10 nieuwe koppelingen heeft School’s Cool een bijdrage ter hoogte van € 15.000,- ontvangen.

www.schoolscool.nl/friesland

Baljée Weekendschool Leeuwarden

Stichting Weekendschool Baljée Leeuwarden De Weekendschool Baljée staat voor aanvullend onderwijs voor kinderen in de leeftijd van 10-14 jaar. Aanvullend onderwijs omdat de hedendaagse maatschappij veel vraagt van kinderen in deze samenleving. De hectiek en dynamiek waarin kinderen zich staande moeten houden vergt veel van hun kennis en kunde. Op projectbasis draagt Weekendschool Baljée hierin bij aan het vergroten van kennis en vaardigheden voor deze jonge deelnemers in de samenleving. Specifiek die kinderen waarbij het niet vanzelfsprekend is dat zij in aanraking komen met o.a. wetenschap cultuur, sport, zorg, natuur, media, internet of economie. Dit omdat ze van huis uit hierin minder gestimuleerd worden of überhaupt niet de mogelijkheden ertoe hebben. Bij Weekendschool Baljée staat de eigen groei en ontwikkeling centraal maar ook een plek waar de kinderen samen plezier hebben, het ontdekken van elkaars talenten, het verbreden van hun eigen mogelijkheden, het versterken van hun zelfvertrouwen.

De activiteiten van Weekendschool Baljée zijn divers qua aanbod. Zij maken afwisselende programma’s waarbij onderwerpen als kunst, cultuur, technologie, natuur, zorg, media, sport, economie, wetenschap en nog veel meer aan de orde komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gastdocenten van bedrijven/organisaties die dit mee willen en kunnen organiseren vanuit de maatschappelijke betrokkenheid.

Voor uitbreiding van het programma-aanbod ontvangt Stichting Weekendschool Baljée van ons een bedrag ter hoogte van € 10.000,-.

www.weekendschoolbaljee.nl