Nieuwsbrief Coöperatiekring Achterhoek-Twente | Februari 2024

De beste wensen voor 2024, voor u en al uw naasten.

Voorwoord van onze voorzitter June

De eerste maand van het nieuwe jaar is alweer achter de rug. De Coöperatiekring is heel blij met de werving van de deelnemers, die goed loopt. We mochten inmiddels 26 positieve reacties ontvangen, die gezamenlijk ruim € 27.000,- bij elkaar brengen. En ondertussen zijn we ook volop bezig om projecten te vinden die we onze deelnemers kunnen presenteren. Het unieke van onze kring is dat jullie als deelnemer het project of de projecten uiteindelijk gaan kiezen. We hopen dan ook op de eerste nog te plannen bijeenkomst jullie een aantal mooie projecten te kunnen presenteren. Natuurlijk kunnen jullie zelf ook projecten aanbrengen, die de doelstelling van onze stichting om kansengelijkheid te bevorderen hebben.

Inmiddels hebben we als bestuur jullie allemaal individueel gesproken en ervaren wij een groot enthousiasme om van onze kring een succes te maken. Het bestuur zet zich daar in ieder geval voor in.

De eerste deelnemersbijeenkomst is gepland op 15 mei. Wij hopen jullie binnenkort persoonlijk te ontmoeten.

Namens het bestuur,
June Nods

In deze nieuwsbrief blikken we terug op wat we tot nu toe hebben gedaan en kijken we vooruit naar 2024.

Aantal deelnemers en opgehaalde middelen
Sinds 1 oktober 2023 hebben zich in totaal 26 deelnemers verbonden aan de Coöperatiekring. Een totaalbedrag van ruim € 27.000,-  is toegezegd. Een prachtig aantal en bedrag voor het eerste jaar, maar uiteraard streven we ernaar dit aantal en bedrag in 2024 hoger uit te laten komen. Ook u kunt hier een rol in spelen. Attendeer mensen in uw omgeving op de Coöperatiekring of tip ons wie we pro-actief kunnen benaderen. Ook als u een idee heeft voor een goed doel kunt u dit bij ons melden.

Terugblik vanaf de oprichting
Tijdens de oprichting van de stichting hebben we als bestuur met veel hulp van de Rabobank hard gewerkt aan zaken zoals statuten, een website, intake gesprekken, presentaties, ons doel en uiteraard al veel gesprekken met deelnemers. De eerste goede doelen worden ook al verkend en op de eerste deelnemersvergadering hopen wij jullie al mooi doelen zichzelf te laten presenteren.

Vooruitblik 2024
De bedoeling is dat wij u een aantal keren per jaar betrekken bij de keuze, uiteraard als u dat zelf ook wilt. Met deze nieuwsbrief en de volgende die gaan komen houden wij u tussentijds op de hoogte van onze werkzaamheden, interessante wetenswaardigheden, voortgang en impact van projecten etc.
Dan eindigen we met u nogmaals hartelijk te danken voor uw steun en vertrouwen. Samen kunnen we in 2024 wederom van betekenis zijn en kinderen en jongeren tot 27 jaar een kansrijkere toekomst bieden!

Save the date
Op 15 mei vindt de eerste deelnemersbijeenkomst plaats. We willen u graag betrekken bij onze geefkring en uw aanwezigheid wordt dan ook erg op prijs gesteld. Op de bijeenkomst worden zo’n vier projecten gepresenteerd. We streven ernaar om twee projecten uit de Achterhoek en twee uit Twente te presenteren. Het is vervolgens aan u welke projecten worden ondersteund.

Een hartelijke groet van
Bestuur Coöperatiekring Achterhoek Twente