Terugblik 2022-2023 Coöperatiekring Groot-Rijnmond

Eind 2022 kenden wij met de Coöperatiekring Groot-Rijnmond voor het eerst een financiële bijdrage toe aan in totaal 6 initiatieven die zich inzetten voor het bevorderen van kansengelijkheid in onze regio. Vorig jaar rondde het merendeel van deze initiatieven hun project af. In dit bericht blikken wij terug op hoe het deze initiatieven is vergaan.

Team Toekomst ontving een donatie van € 30.000,- en gebruikte deze donatie van de Coöperatiekring Groot-Rijnmond om in 2023 de samenwerking met een nieuwe school in Delfshaven uit te breiden en hier een fijnmazig vangnet te bieden aan kinderen die niet kansengelijk opgroeien. Hier zijn de kinderen gekoppeld aan de Linkwerkers van Team Toekomst die samen met de ouders en kinderen een persoonlijk ontwikkelplan opstelden. Vanuit dit plan kregen de kinderen minimaal vier uur extra naschoolse activiteiten per week, waarvan de helft aan sport besteed werd. Dit deden zij in samenwerking met reeds bestaande activiteiten- en zorgaanbieders in Delfshaven. Ook onderhielden de Linkwerkers tweewekelijks contact met de kinderen om daarmee de ontwikkeling van de kinderen te kunnen meten. Dankzij onze bijdrage heeft Team Toekomst dan ook hun inzet in Delfshaven kunnen vergroten en meer kinderen én gezinnen ondersteund.

Culth North ontving een bijdrage van € 2.500,- en gebruikte deze bijdrage voor de succesvolle realisatie van More Life. Hierbinnen organiseerden zij in 2023 een 8-wekelijks programma waarin ervaren makers, op basis van het each-one-teach-one concept, samenwerkten met jonge autodidactische makers uit Rotterdam. Zij konden hiermee kennismaken met diverse stromingen binnen de kunst en cultuur en zich hierin verder ontwikkelen. Met het programma hebben zij de creatieve ontwikkeling van een grote groep jonge Rotterdamse kunstenaars gestimuleerd en hier hebben zij meerdere Rotterdamse artiesten en producers bij betrokken. Hierdoor is een hechte leeromgeving en community ontstaan waarin gevestigde en aankomende makers, met een gedeelde passie voor creatie, kunst en cultuur, aan elkaar verbonden zijn én blijven.

De Cultuurwerkplaats Tarwewijk ontving een bijdrage van € 3.000,- en gebruikte deze bijdrage voor het project Dankbaarheid. Van januari tot april 2023 zijn in totaal 10 workshops gegeven op de woensdagmiddagen waarin kinderen aan de slag gingen met technieken en (gerecyclede) materialen. In elke workshop stond een kort verhaal centraal op basis waarvan de kinderen vervolgens kunstwerken of rekwisieten maakten. Zo werden er bijvoorbeeld handpoppen voor het theater gemaakt en werden de ouders uitgenodigd om naar een poppenkastvoorstelling te komen kijken. In elke workshop is op een subtiele manier aandacht besteed aan het gevoel van dankbaar zijn voor dat wat je hebt. Elke week was er een vaste kern van 10 kinderen en daarnaast was er een groep van 15 kinderen die gemiddeld 75% van de workshops heeft meegedaan. Goed om te vermelden is dat de Cultuurwerkplaats Tarwewijk het project, na dit succes, heeft weten door te zetten in samenwerking met WMO Radar.

House of Hope ontving een bijdrage van € 16.250,- en gebruikte deze bijdrage voor het Gezinnen Spreekuur, een project dat zich richt op de integrale en relatiegerichte ondersteuning van gezinnen in armoede. Gedurende het jaar is het Gezinnen Spreekuur op drie locaties aangeboden met circa 3 spreekuren per week. In deze gesprekken achterhaalde House of Hope welke hulpvragen er binnen de gezinnen speelden en hoe deze geadresseerd konden worden. In totaal hebben zij 129 gezinnen geholpen en zijn met deze gezinnen in totaal 407 hulpverleningsgesprekken gevoerd óf is er een bezoek aan huis gebracht. Hierdoor zijn tevens 243 geholpen bij hulpvragen op het gebied van voldoende kleding, speelmaterialen, faciliteiten voor huiswerk, de woonsituatie óf aanvragen voor sport en cultuur. Dit heeft vervolgens weer geleid tot toegekende aanvragen voor meer dan € 50.000 aan materiële hulp voor deze kinderen én gezinnen.

Duo for a Job ontving een bijdrage van € 10.000,- en gebruikte deze bijdrage voor het in contact brengen van werkzoekende jonge Rotterdammers van niet-westerse origine met 50-plussers die hun relevante expertise wilden doorgeven. Dankzij onze bijdrage hebben zij de eerste 20 duo’s opgestart waardoor deze vernieuwende mentoringsformule in Rotterdam van start kon gaan. Vanuit deze groep hebben 15 van de deelnemende jongeren een baan, stage of opleiding weten te vinden, maar ook hebben 18 van de 20 mentoren ervoor gekozen om een nieuwe mentoringsrelatie aan te gaan. Dankzij de steun van de Coöperatiekring Groot-Rijnmond heeft Duo for A Job hun bestaansrecht in Rotterdam weten te vertegenwoordigen en sluiten hedendaags steeds meer mentoren en mentees zich bij hen aan.

Stichting B for You ontving een bijdrage van € 5.000,- en gebruikte deze bijdrage voor de uitvoering van het mentorprogramma School’s Cool. Hiermee boden zij preventieve ondersteuning aan leerlingen die de overgang maakten van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Hierbij richtte zij zich specifiek op leerlingen die door uiteenlopende omstandigheden hun leerambities en onderwijskansen niet volledig konden benutten en hierdoor risico liepen op dat zij onderwijs vroegtijdig moesten verlaten. Om dit te voorkomen koppelden zij hiervoor de leerlingen voor minimaal een jaar aan mentoren. Met deze inzet leverde zij een belangrijke bijdrage aan de vermindering van vroegtijdig schoolverlaten en de bestrijding van kansenongelijkheid en in totaal verzorgden zij 35 matches in Rotterdam en Schiedam.

Samenvattend kijken wij met een trots gevoel terug op de samenwerking met alle projecten en zijn wij hen dankbaar voor de impact die zij maakten. Ook wensen zij hun ontzettend veel succes met al hun toekomstige initiatieven. Op zoek naar meer informatie over de projecten óf de Coöperatiekring Groot Rijnmond? Neem dan contact met ons op.