Privacyverklaring

Stichting Coöperatiekring legt gegevens vast zoals adressering, voornaam en achternaam, straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en het bedrag dat wordt geschonken. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van etiketten en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals informatie over bijeenkomsten of informatie over projecten, waaraan is gedoneerd. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als participant. Stuur daarvoor een mail aan groot-rijnmond@cooperatiekring.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat. Stichting Coöperatiekring zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.