Ieder kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Steeds vaker belemmeren factoren zoals achtergrond, de thuissituatie of financiën de ontwikkeling van kinderen. Hierdoor neemt kansenongelijkheid in Nederland helaas toe.

De verschillende regionale Coöperatiekringen verzetten zich hiertegen en streven naar gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland. Deelnemers van de Coöperatiekring bundelen hun giften en schenken gezamenlijk aan initiatieven in hun eigen regio.