Elk kind verdient de kans om zich optimaal te ontwikkelingen. Echter neemt in Nederland de kansenongelijkheid in en rond het onderwijs toe. Steeds vaker spelen achtergrond, thuissituatie of financiën een bepalende rol in de ontwikkeling van schoolgaande kinderen.

Stichting Coöperatiekring streeft naar bevordering van gelijke kansen voor schoolgaande kinderen in Nederland. Het bestuur maakt een onafhankelijke analyse van de situatie in de stad en ontwikkelt een visie op de projecten die noodzakelijk zijn om hieraan bij te dragen.