Stichting Coöperatiekring Leiden-Haaglanden wil bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief
voor kinderen in de regio Leiden-Haaglanden.