Stichting Coöperatiekring Limburg wil bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief
voor kinderen en jongeren tot 23 jaar in de provincie Limburg.