Stichting Coöperatiekring Groningen Drenthe wil bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief
voor alle schoolgaande kinderen in de regio Groningen Drenthe.