Stichting Coöperatiekring Fryslân wil bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen in Friesland.