Stichting Coöperatiekring Groot-Rijnmond wil bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief
voor jeugdigen in de regio Groot-Rijnmond.