Stichting Coöperatiekring Zeeland en West-Brabant wil bijdragen aan een
kansrijk toekomstperspectief voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.