Stichting Coöperatiekring Hart voor Gelderland wil bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar in de regio Midden-, Zuid- en West-Gelderland.