Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord wil bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief voor alle schoolgaande kinderen in Noord-Holland Noord.