Q&A Coöperatiekring Noord-Holland Noord

1. Wat is de Coöperatiekring?

De Coöperatiekring is een netwerk van betrokken particulieren met een warm hart voor het thema kansengelijkheid bij kinderen en jongeren, vaak binnen het onderwijs. Iedere deelnemer doneert minimaal € 1.000,- per jaar aan de kring en de groep bepaalt gezamenlijk welke concrete projecten (één of twee) vanuit alle bij elkaar opgetelde giften per jaar gefinancierd worden.

2. Op welke thema richt de Coöperatiekring zich?

De missie van de Coöperatiekring is: ‘het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs en de randvoorwaarden hiervan voor de kinderen uit de regio Noord-Holland Noord’. Op basis hiervan worden één of twee projecten door deelnemers van de Coöperatiekring gekozen die worden gesponsord.

3. Op welke projecten richt de Coöperatiekring zich?

In principe kunnen allerlei soorten projecten die aansluiten op de missie van de Coöperatiekring een aanvraag indienen.
Ieder jaar zal er weer een nieuw project door de deelnemers gekozen worden. Je kunt hierbij denken aan taallessen voor kinderen met een taalachterstand of het faciliteren van internet en computers voor kinderen van wie de ouders dit niet zelf kunnen bekostigen.

4. Wat krijg ik ervoor terug als ik deelneem?

Door deel te nemen aan de Coöperatiekring draag je allereerst bij aan gelijke kansen voor alle kinderen in de regio. Dit doe je samen met gelijkgestemden die dit thema ook omarmen. Je wordt dus onderdeel van een netwerk van betrokken mensen uit de regio. Verder krijg je een directe terugkoppeling over de bestemming van je gift, waardoor je duidelijk weet welk verschil je met je donatie maakt.

5. Uit hoeveel deelnemers bestaat de Coöperatiekring?

De Coöperatiekring bestaat uit minimaal 20 personen. Er is geen absoluut vooraf bepaald maximumaantal deelnemers. Wanneer de Coöperatiekring te veel deelnemers krijgt, kan besloten worden om de groep op te splitsen en een nieuwe Coöperatiekring op te richten.

6. Waarom kun je vanaf een bedrag van € 1.000,- meedoen?

Iedereen mag meedoen door een donatie te storten op het rekeningnummer van de stichting.
Het kringconcept werkt alleen als de groep niet te groot wordt, zodat de deelnemers elkaar persoonlijk leren kennen en iets met elkaar op kunnen bouwen. We hebben daarom een minimuminleg vastgesteld, zodat we zeker weten dat deelnemers gecommitteerd zijn en de groep niet te groot wordt.

7. Hoe vaak komt de Coöperatiekring samen?

Het uitgangspunt is dat de Coöperatiekring minimaal twee keer per jaar samenkomt. Tijdens een eerste bijeenkomst presenteren de goede doelen zichzelf en de projecten die zij via de Coöperatiekring hopen te financieren. In een tweede bijeenkomst geven de goede doelen terugkoppeling over de resultaten en impact van de projecten die gefinancierd zijn door de kring.

8. Wie bepaalt waar mijn bijdrage naartoe gaat?

Door deelname aan de Coöperatiekring draag je bij aan projecten op het gebied van kansengelijkheid in het onderwijs. Binnen dit thema wordt een aantal goede doelen voorgesteld die concrete projecten presenteren. Op deze projecten wordt gestemd door de deelnemers van de kring. Iedere deelnemer krijgt één stem, onafhankelijk van de hoogte van de inleg van deze deelnemer. Door stemming bepalen de deelnemers gezamenlijk welk project/projecten donaties krijgen en wat de hoogte van de donatie is.

9. Hoe weet ik dat mijn bijdrage goed terecht komt?

Eens per jaar wordt een aantal goede doelen uitgenodigd om zich te presenteren aan de kring.
Uitganspunt hierbij is dat deze goede doelen een ANBI-status hebben. Indien dit niet het geval is, vindt onderzoek plaats voordat het goede doel zich presenteert. Aan het geselecteerde doel wordt bovendien gevraagd om verantwoording af te leggen aan de Coöperatiekring over de bestemming van de gift.

10. Krijgt het bestuur een vergoeding voor het besturen van de Coöperatiekring?

Nee, zij doen dit allemaal vrijwillig.

11. Hoe blijf ik op de hoogte van de Coöperatiekring?

Voor aanmelding blijf je op de hoogte van de Coöperatiekring via de website www.cooperatiekring.nl/nhn. Na aanmelding houdt het bestuur van de Coöperatiekring je op de hoogte van ontwikkelingen en via de geplande bijeenkomsten.

12. Waar kan ik meer informatie vinden over de Coöperatiekring?

Via de website www.cooperatiekring.nl.

Vragen over de doelgroep

13. Wie kan deelnemen aan de Coöperatiekring?

Iedereen mag deelnemen aan de Coöperatiekring met een bijdrage vanaf € 1.000,- per jaar. Dit kunnen zowel leden, niet-leden, klanten als niet-klanten van de Rabobank zijn. En deze deelnemers kunnen zowel particulieren als organisaties zijn.

14. Moet je klant zijn van Rabobank om deel te nemen aan de Coöperatiekring?

Nee, je hoeft geen klant te zijn bij de Rabobank. De Coöperatiekring is een onafhankelijke stichting.

15. Kan ik ook zakelijk bijdragen aan de Coöperatiekring?

De Coöperatiekring bestaat uit betrokken particulieren met een hart voor de regio en voor het thema. Particulieren kunnen zowel privé als zakelijk bijdragen en doneren.

16. Is de Coöperatiekring alleen voor mensen uit onze eigen regio?

De Coöperatiekring is bedoeld voor iedereen die economisch en/of sociaal verbonden is in onze regio.

Vragen over het deelnemen

17. Hoe kan ik deelnemen aan de Coöperatiekring?

Door je aan te melden op de site www.cooperatiekring.nl. Via de website kun je ook eerst informatie inwinnen en een persoonlijk gesprek aanvragen met één van de bestuursleden over deelname aan de kring.

18. Wat moet ik minimaal inleggen als deelnemer?

De minimale inleg per deelnemer is € 1.000,- per jaar.

19. Is er een maximale inleg voor deelnemers?

Nee, er is geen maximaal bedrag.

20. Is mijn stem meer waard als ik meer inleg?

Nee, alle deelnemers krijgen één stem tijdens de bijeenkomst waar besloten wordt welke projecten er gekozen worden.

21. Wat is de duur van deelname (één jaar of meer)?

De minimale duur is één jaar. Langer is uiteraard mogelijk en dit zal in de praktijk ook dikwijls aan de orde zijn. Ieder jaar opnieuw kan een deelnemer zelf bepalen of hij/zij weer meedoet in het nieuwe jaar.

22. Is de donatie fiscaal aftrekbaar?

De Belastingdienst heeft de Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord de ANBI-status toegekend. Dit betekent dat bijdragen aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting. In het eerste jaar van een Coöperatiekring is het alleen mogelijk losse giften te doen. Vanaf het tweede jaar, bij succes, kunnen ook periodieke schenkingen worden gedaan.

23. Hoeveel tijd kost het me om deel te nemen aan de Coöperatiekring?

Deelname aan de Coöperatiekring kost zo veel tijd als jezelf wilt. Sommige deelnemers zoeken juist actieve betrokkenheid, anderen zijn meer op de achtergrond betrokken als donateur. De Coöperatiekring komt in ieder geval twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen, te netwerken, het doel/de projecten te bepalen en om terugkoppeling te ontvangen hierover. Deelname aan deze vergaderingen is vrijwillig. Uiteraard kunnen deelnemers besluiten om naast een financiële bijdrage ook tijd te investeren in het gekozen project door het doen van vrijwilligerswerk.

24. Is mijn privacy gewaarborgd als ik deelneem aan de Coöperatiekring?

Ja, uw privacy is gewaarborgd. Uw naam zal niet zonder uw expliciete toestemming vermeld worden op de website of in het jaarverslag. Indien u hierover aanvullende vragen hebt, denken
we graag met u mee.

Vragen over de rol van Rabobank

25. Waarom is de Coöperatiekring opgericht?

Rabobank speelt een actieve rol in de totstandkoming van coöperatiekringen in Nederland. De Rabobank vindt dat het bij haar DNA past om klanten te faciliteren bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Kansengelijkheid is een speerpunt van de maatschappelijke agenda van Rabobank. De kringen worden opgericht vanuit het idee samen met klanten, leden en betrokken inwoners bij te dragen aan een regio waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen.

26. Wat is de relatie van de Coöperatiekring met Rabobank?

Rabobank is initiatiefnemer van de Coöperatiekring, maar er is geen formele relatie tussen Rabobank en de Coöperatiekring. De Coöperatiekring is namelijk een onafhankelijke ANBI-stichting met een eigen bestuur. De Belastingdienst heeft de Stichting Coöperatiekring Noord-Holland Noord de ANBI-status toegekend. Dit betekent dat bijdragen aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting.

27. Wat is de rol van Rabobank?

Rabobank heeft een faciliterende rol. Denk hierbij aan het uitnodigen van klanten om deel te nemen, het bij elkaar brengen van mensen, het openstellen van haar netwerk en het ter beschikking stellen van ruimtes voor bijeenkomsten van de Coöperatiekring.

28. Verdient Rabobank hier geld mee?

Nee