Terugblik 2021 project: Weekendacademie – Plusprogramma

Binnen de Weekend Academie zetten wij ons met onze medewerkers, studenten en vrijwilligers al ruim 15 jaar in om kinderen en hun ouders te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Dit doen wij door het organiseren van een tal van programma’s waarin wij de groei van het zelfvertrouwen, de ouderbetrokkenheid en de kansen in de maatschappij stimuleren.

Door de schoolsluiting in 2020 bleek nogmaals hoe belangrijk de thuissituatie is voor de ontwikkeling van kinderen en hun schoolresultaten. Juist voor de kinderen die ook vóór de coronacrisis al te maken hadden met kansenongelijkheid, heeft de schoolsluiting heel nadelig uitgepakt.

Inspelend op deze situatie heeft de Weekend Academie in opdracht van 23 scholen voor ruim 1300 basisschoolleerlingen een aanvullend programma ontwikkeld – genaamd de West Academie – met extra aandacht voor taal, rekenen de brede persoonlijke ontwikkeling (het optionele plusprogramma). Dankzij de prachtige bijdrage van Stichting Coöperatiekring Amsterdam was de Weekend Academie in staat dit optionele plusprogramma aan te bieden aan 150 extra kinderen. Met deze gezamenlijke aanpak konden we extra leertijd aanbieden, de horizon van kinderen verbreden met workshops en ouders betrekken bij de ontwikkeling van hun kind. Een bewezen effectieve manier om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen.

Vanaf de eerste pitch tot de laatste bijeenkomst was het samenwerken met De Stichting Coöperatiekring Amsterdam erg prettig. Er werd gewerkt vanuit vertrouwen, met dezelfde idealen als uitgangspunt. Wij zijn enorm dankbaar voor hun fantastische bijdrage.