Stichting Coöperatiekring Midden Oost Nederland wil bijdragen aan een kansrijk toekomstperspectief
voor alle schoolgaande kinderen in de regio Midden Oost Nederland.