Privacyverklaring

Stichting Coöperatiekring Midden-Nederland legt gegevens vast zoals voornaam en achternaam, straatnaam en huisnummer, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en het bedrag dat wordt geschonken. Wij verstrekken gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van etiketten, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en dat verlangen wij ook van onze leveranciers.

E-mailadressen worden uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen, zoals informatie over bijeenkomsten of informatie over projecten waaraan is gedoneerd. Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Stichting Coöperatiekring zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Participanten kunnen zich te allen tijde afmelden. Stuur daarvoor een mail aan info@cooperatiekring.nl. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.